Giáo Án

Giáo án tập luyện để hoàn thành các mục tiêu 5km, 10km, 21km và 42km

Chạy 5km cho người mới trong 4 tuần

Chạy 5km cho người mới trong 4 tuần

Mỗi bước chạy nhỏ đều là bước khởi đầu quan trọng trên con đường của mỗi vận động viên. Có thể bạn đang tự hỏi, liệu cuộc đua 5KM đầu tiên có thực sự là cuộc đua của ý chí không? Ý chí là điều ...

Chạy 5km dưới 25 phút như thế nào?

Chạy 5km dưới 25 phút như thế nào?

Chạy 5KM là một trong những cự ly phổ biến nhất trên thế giới, và đạt thành tích dưới 25 phút không phải là một mục tiêu không thể. Để đạt được điều này, cần có một kế hoạch tập luyện chặt chẽ và phù ...

Chạy Mất Dép
Logo